Batch 2008-10

A.Santharaj

Ajit Sahu

Amit Kumar

Anil Meena

Anuradha Ragini

Dr Arvind Kumar

Dr Arvind Singh

Ashok Xaxa

Bhrat Hans

Chandan Kumar

Deepak Mishra

Dr Deepak Pandey

Deepak Sayana

Devender Punia

Gaurav

Girish Pant

Harleen Kaur

Himadri Mitra

Himanshu Meena

Himanshu Panwar

Imtiaz Ahmed

J Babu Rao

Jaya Bharath Reddy Govindu

Jitendra Singh Rajawat

Kapil Dev

Kavita

Madhur Khunger

Mahesh Jagarwal

Mahesh Meena

Manoj Kumar Rolan

Manoj Mundotia

Manoj Kumar Rana

Misal Vikramsinh

Naga Mohan

Om Prakash

P.Sudhir

Paramjeet S. Saluja

Priyanka Prakash

Rahul Kumar

Rakesh Athota

Randhir Thakur

Raskar Vishal Prakash

Richa

Sanjay Tewari

Sanjeet Kumar

Santosh O. Khandelwal

Satyanarayana

Shashi Shekhar

Shikha Mittal

Shivshankar

Siddharth Sharma

Sourav Biswas

Surya Prakash

Surya Prakash Kandpal

Swati Joshi

Swati Kachhap

Tana Hibu

Tarun Katoch

Torsha Guha

Utpal Kumar

Vandana Kumari

Vijayvishnu Nampoothiry

Vishal Kumar Gupta

Yogesh Kumar