Batch 2006-08

Anshul Sah

Arvind Kapoor

Baskar Gowda

Chl Narsing Rao

D Selvdurai

Deepa Kandpal

Deepak Kumar

Deependra Sumra

Devjani Bhunia

Devpriya Das

Gaurav Bhatt

Manu Madhavan

Namrata Rawat

Puja Sinha

Dr. Rahul Khanna

Ranjeet Singh Rajora

Rashmi Thakur

Rupali Sinha

Saswati Mukherjee

Shahina Jawaid

Shubha Dasmahapatra

Sophia K

Thrishul K

Vineeta Subhasini

Vivekanand Oraon