Batch 2004-06

Alok Gupta

Anil Kumar Singh

Anjali Thomas

Annie Jacob

Anshu Mehta

Chandnee Pundhir

Devla Dhatwalia

Dinesh Sharma

Jitender Mehta

Jytoshana

Kaushik Bhattacharya

Leena Tirkey

Mangla Bandhu

Manoj Agrawal

Pawan Kumar

Prakash Singh Farswan

Ravindara Peddakota

Ruchira Saini

Santosh Nair

Satyajit Majumdar

Shefali Srivastava

Srikanth Ambati

Sumit

Suresh Mudragiri