Batch 2003-05

Abhishek Chauhan

Ajmer Lather

Anil Kishore Devalapally

Anis-ul-Hassan

Archan Barua

Archana

Ashish Joshi

Ashok Gangwal

Debdatta Pal

Madananjay Sharma

Manoj Chaudhary

Mayuri Valvekar

Prashant Reddy

Priyanka Sinha

Ramandeep Singh

Ranjit Singh

Salil Jena

Sanjay Dabhade

Sarabjeet Singh

Shashi Kant Singh

Sasikiran Lingam

Shiv Godara

Suman Dabas

Vijay S

Vijay Kumar T