Batch 2012-14

Ajit Kumar

Ambika Pandit

Amol P. Bhagat Meshram

Anil Kumar

Anita Kumari

Anjali Agarwal

Annie Ningombam

Anupriya

Arnab Sarkar

Ashish Gujral

Bhurle Sewak Chunnilal

Chandan Kumar

Devendra Sharma

Dr.Vivek Unnikrishnan

Girish Kumar Meena

Jadhav Tejaswini Vijay

Kasturi Basu

Kumud Lata

Mamta Kumari

Mangal Singh Kudada

Manish Kumar

Manish Mishra

Manisha Godara

Manoj Kumar Yadav

Megha Pandey

Mohit Panwar

Neha Joshi

Nishant Kumar Sinha

Nishant Nivesh

Nitesh Kumar

Prashant Dubey

Priti Neha Bara

Rajesh Kumar

Ritesh Kumar

Sandeep Kumar Saroj

Sanyukta Saraswati

Shailesh Kumar Yadav

Shalabh Kumar

Shikha Verma

Shivaprithivi S.N.

Shrinath Pandey

Shweta Soni

Sweta Verma

Tanushree Dave

Umakant Chakrawarti

Vikash Kumar Singh