Batch 2010-12

Abhay Kumar

Akash Kumar

Amit Kalkal

Anil Suroliya

Anil Mishra

Anindita Ghosal

Ankita Khattri

Arvind Kumar

Atul Patil

Barkha Agarwal

Bhagwati Prasad

Bhupalini Kaumudi Kodati

Chandan Kumar

Gautam Kumar

Himalee Kandwal

Kalpana Sarode

Kamal Verma

Kamlesh Gupta

Karishma Pandey

Khushboo Priyadarshini

Kinchit Joshi

Kuldeep Dhayal

Kuldeep Singh

Kumar Saurav

Mayuresh Patil

Mohd Niyaz Siddiqui

Nelank Goyal

Paridhi Joshi

Pernita Phuloria

Puja Kumari

Pooja Bansal

Prabhash Chandra Jha

Prajwalit Jain

Prem Singh Baghela

Priyanka Rawat

Rachita Ruchi

Rajiv Kumar

Ram Manohar

Rakesh Ranjan

Rashmi Yadav

Ravi Chaitanya Vuba

Robin Pankholi

Sahjanand Kumar

Sandip Dongare

Sandip Kumar

Sandeep Rakholia

Sanjeev Kumar

Saurabh Sharma

K Shamanth

Shikha Bhatt

Sneha Verma

Sudhir Nandeshwar

Surendra Kumar Singhal

Sunil Ashish Lugun

Sunil Meena

Sachin Talwar

Vijay Democrate

Vijaylaxmi Singh

Vishal Kalotara