Batch 2001-03

Abhay Kadaskar

Amit Mallik

Amit Shekhar

Annapurna

Giridhar Ranuva

Hemant C Kumbhar

Krishna Mohan Singh

Kalyan G

Kamal Priyadarshi

Kamlesh Kumar Singh

Leeladhar T

Manoj Dwivedi

Naseem Ahmed

Pramod

Prasad Butte

Rajya Lakshmi

Ritesh Raman

Rosaiah Yeluri

Scini NandaKumar

Shilpi

Srirama Murthy

Sudeepta

Swarna Lata

Udaya Lakshmi

Vinay Shankar Sinha